Ustavno pravo omogoča vsakomur varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jih lahko uresničuje pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in Evropskim sodiščem za človekove pravice.

S področja ustavnega prava strankam nudimo naslednje storitve:

    • vlagamo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov ali splošnih aktov,
    • vlagamo ustavne pritožbe,
    • zastopamo stranke v postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
    • zastopamo stranke v postopku vlaganja pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice.