Izvršilni postopek je namenjen realizaciji sodnih odločb, če posameznik svojih obveznostih po sodbi ali kakšni drugi odločbi prostovoljno ne izpolni. Poleg tega izvršilni postopek omogoča upnikom, ki razpolagajo z verodostojno listino (račun, izpisek odprtih postavk ipd.), da se po skrajšanem postopku poplačajo.

S področja izvršilnega prava strankam nudimo naslednje storitve:

  • vlagamo predloge za izdajo predhodnih in začasnih odredb ter ugovore zoper njih,
  • vlagamo predloge za izvršbo na podlagi verodostojnih listin in drugih izvršilnih naslovov,
  • vlagamo ugovore zoper sklepe o izvršbi,
  • opravljamo poizvedbe o premoženju dolžnika,
  • vlagamo ugovore tretjega,
  • v primeru razveljavitve sklepa o izvršbi zastopamo stranke v pravdi.