Upravno pravo je pravo, kjer posameznik nastopa v upravnem postopku pred upravnimi organi.
S področja upravnega prava strankam nudimo naslednje storitve:
    • zastopamo stranke v upravnih postopkih,
    • zastopamo stranke v upravnih sporih,
    • zastopamo stranke v inšpekcijskih postopkih,
    • zastopamo stranke v postopkih pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter potrebnih soglasjih.