Gospodarsko pravo obsega pravna pravila in načela, ki urejajo pravni status gospodarskih subjektov in pravne posle med njimi. Glede na to, da je ekonomska stabilnost eden od ključnih pogojev za uspešno delovanje gospodarskega subjekta, lahko svetovanje s področja gospodarskega prava doprinese k celostni uspešnosti poslovanja podjetja.


S področja gospodarskega prava strankam nudimonaslednje storitve:

 

  • zastopamo stranke v gospodarskih sporih (spori med gospodarskimi subjekti, zavodi, lokalnimi skupnostmi, ipd.),
  • pomagamo strankam v statusnih zadevah,
  • zastopamo stranke pri prijavi terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave,
  • sestavljamo ugovore zoper osnovni in končni seznam preizkušenih terjatev,
  • pomagamo strankam pri predlogih za začetek stečajnega postopka in postopka prisilne poravnave,
  • vlagamo predloge za izvršbo, ugovore zoper sklepe o izvršbi, vodimo prisilno izterjavo denarnih in nedenarnih terjatev,
  • sestavljamo gospodarske pogodbe.