Kazensko pravo zajema pravna pravila, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije, prekrškovno pravo pa zajema pravna pravila, ki opredeljujejo prekrške ter določajo izrek in izvršitev sankcij zanje.

S področja kazenskega prava strankam nudimo naslednje storitve:

  • svetujemo pred uvedbo kazenskega postopka,  
  • zastopamo obdolženca v predkazenskem postopku na policiji,  
  • zastopamo obdolženca v kazenskem postopku,  
  • zastopamo oškodovance kot tožilce,  
  • zastopamo zasebne tožilce,
  • vlagamo odškodninske zahtevke zaradi neupravičenega odvzema prostosti oziroma kazenskega postopka.


S področja prekrškovnega prava strankam nudimo naslednje storitve:

  • zastopamo stranke v prekrškovnih postopkih (odvzem vozniškega dovoljenja zaradi prekoračitve hitrosti in alkoholiziranosti),
  • zastopamo stranke v drugih prekrškovnih zadevah (davčni, inšpekcijski in drugi prekrški).