Civilno pravo obsega širok nabor različnih pravnih področij in ureja odnose med različnimi pravnimi subjekti glede njihovih pravic in dolžnosti, ki so pretežno premoženjske narave.


S področja civilnega prava strankam nudimo naslednje storitve:


  • v družinskopravnih zadevah: ločitve, preživnine, dodelitev otrok, delitev skupnega premoženja med zakonci, ugotavljanje očetovstva;
  • v odškodninskih zadevah: nezgode pri delu, prometne nesreče, zdravniške napake, razžalitve v medijih, odškodninska odgovornost države;
  • v dednopravnih zadevah: sestava oporok, sestava dednih izjav, zastopanje v zapuščinskih postopkih;
  • v stvarnopravnih zadevah: lastninski spori, posestni spori, spori glede služnosti, sosedski spori;
  • v stanovanjskih in gradbenih zadevah: odprava napak, vzpostavitev etažne lastnine, določitev pripadajočega zemljišča, zastopanje etažnih lastnikov;
  • v zemljiškoknjižnih zadevah: vlaganje predlogov za vpis v zemljiško knjigo, vlaganje ugovorov zoper vpise v zemljiško knjigo;
  • v nepremičninskih zadevah: skrben pravni pregled nepremičnine, sestava pogodb, pravno svetovanje pri nakupu in prodaji;
  • sestava drugih pogodb: prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, gradbene pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe.