Odvetniška pisarna Horvat nudi strankam strokovno, zanesljivo in ažurno pravno pomoč pri različnih življenjskih in poslovnih odločitvah. Na prvo mesto postavljamo stranko, ki se ji vsakokrat individualno posvetimo in zanjo najdemo najbolj optimalne rešitve.

 

Zavedamo se, kako pomembno je pravilno in profesionalno pravno svetovanje. Zato je naša prednostna naloga graditev zaupnega odnosa med odvetnikom in stranko, ki mora temeljiti na medsebojni poštenosti in zavezi k doseganju najboljših rezultatov za stranko, ki jo zastopamo.

 

Naše delo temelji na osebnem pristopu, kar pomeni, da natančno preučimo vse okoliščine, pomembne za našo stranko, ter ji v nadaljevanju predlagamo optimalne postopke, ki vodijo do želenih ciljev. Vsi člani naše ekipe so odlično strokovno podkovani in imajo poglobljeno znanje z različnih področij pravnega svetovanja.

Odvetnik Mag.Bogomir Horvat
External link opens in new tab or window

Rojen leta 1962 v Postojni, diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani decembra leta 1986, nato se je zaposlil v podjetju Elektroakustika v Sežani, leta 1988 pa je postal sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Kopru. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu decembra 1989 se je zaposlil kot strokovni sodelavec na takratnem Temeljnem sodišču v Kopru, Enota v Kopru, na preiskovalnem oddelku. V sodniško funkcijo je bil izvoljen julija 1990, kjer je postal civilni sodnik, septembra 1993 pa vodja tega oddelka. Januarja 1996 je bil imenovan za podpredsednika Okrožnega sodišča v Kopru. To funkcijo je opravljal do leta 2002, ko je postal predsednik Okrožnega sodišča v Kopru. Funkcijo predsednika Okrožnega sodišča v Kopru, je opravljal do leta 2008, ko je prešel v odvetniške vrste.

 

Odvetnik se ukvarja predvsem s civilnim pravom (zlasti družinskim, obligacijskim, nepremičninskim in dednim pravom), kazenskim in gospodarskim pravom. V svoji dolgoletni sodniški karieri je delal pretežno kot civilni sodnik, delno pa tudi kot preiskovalni sodnik. Julija leta 2002 je tudi magistriral na Pravni fakulteti v Zagrebu iz civilnega prava. Objavil je številne članke v različni strokovni literaturi, več let pa je deloval tudi kot predavatelj Obligacijskega prava na Fakulteti za management v Kopru. Uporablja angleški, nemški in hrvaški jezik.


e-mail:
External link opens in new tab or windowbogomir.horvat@odvetnikhorvat.si


Odvetnik Andrej Batista
External link opens in new tab or window

Rojen 1983, diplomiral decembra 2007 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od januarja 2008 do konca 2010 je bil zaposlen kot odvetniški pripravnik v eni večjih odvetniških družb v Sloveniji. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu v juniju 2011 se je zaposlil na Okrožnem sodišču v Ljubljani kot strokovni sodelavec na oddelku za gospodarsko sodstvo, kjer je bil zaposlen do oktobra 2015. Oktobra 2015 se je pridružil naši odvetniški pisarni. Pri svojem delu uporablja angleški in hrvaški jezik.


e-mail: External link opens in new tab or windowandrej.batista@odvetnikhorvat.si
Grega Horvat
External link opens in new tab or window
Študira na Pravni fakulteti v Novi Gorici. V naši odvetniški pisarni dela od decembra 2013. Uporablja angleški, italijanski in hrvaški jezik.

e-mail: External link opens in new tab or windowgrega.horvat@odvetnikhorvat.si
GSM: +386 41 361 909