Delovno pravo se ukvarja s pravicamiinobveznostmi delavcev ter njihovih delodajalcev.

S področja delovnega prava strankam nudimo naslednje storitve:
    • sestavljamo različne vrste pogodb o zaposlitvi,
    • svetujemo in zastopamo delavce pri vseh vrstah odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter v disciplinskih postopkih,
    • svetujemo in zastopamo delodajalce pri vseh vrstah odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter v disciplinskih postopkih,
    • zastopamo delodajalce in delavce v postopkih pred delovnimi sodišči,
    • zastopamo stranke v odškodninskih sporih med delavcem in delodajalcem.